Biaya Hak-Hak Kepaniteraan

PNBP HAK KEPANITERAAN YANG DISETOR KE KAS NEGARA

(Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019)

NO.

URAIAN

KODE AKUN

TARIF (Rp.)

KET

1 Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/ Bantahan 425233 30.000 per perkara
2 Relaas Panggilan Pertama Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah 425239 10.000 per relaas
3 Relaas Panggilan Pertama Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah 425239 10.000 per relaas
4 Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah 425239 10.000 per relaas
5 Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah 425239 10.000 per relaas
6 Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah 425239 10.000 per relaas
7 Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah 425239 10.000 per relaas
8 Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah 425239 10.000 per relaas
9 Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah 425239 10.000 per relaas
10 Relaas Panggilan Penterjemah 425239 10.000 per perkara
11 Pemeriksaan Setempat atas Permintaan 425239 10.000 per penetepan
12 Pendaftaran Permohonan Sita 425233 25.000 per perkara
13 Penetapan Sita 425239 25.000 per penetepan
14 Berita Acara Penyitaan 425239 25.000 per berita acara
15 Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah 425239 10.000 per relaas
16 Relaas Pemberitahuan Putusan Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah 425239 10.000 per relaas
17 Surat Pencabutan Gugatan 425239 10.000 per perkara
18 Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan 425239 10.000 per relaas
19 Pendaftaran Pengangkatan Sita 425233 25.000 per perkara
20 Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran 425239 10.000 per penetepan
21 BA Penawaran Pembayaran 425239 10.000 per berita acara
22 BA Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) 425239 10.000 per berita acara
23 Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah 425233 10.000 per perkara
24 Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek 425233 10.000 per perkara
25 Redaksi Putusan/ Penetapan 425239 10.000 per putusan/ penetapan

 

PNBP HAK KEPANITERAAN LAINNYA YANG DISETOR KE KAS NEGARA

(Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019)

 

NO.

URAIAN

KODE AKUN

TARIF (Rp.)

KET

1 Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan 425231 10.000 per surat
2 Penyerahan Salinan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan 425239 500 per lembar
3 Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan 425239 10.000 per berita acara
4 Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang Yang Disimpan di Kepaniteraan 425239 10.000 per surat
5 Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Pekara 425239 10.000 per akta/ surat
6 Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama 425239 10.000 per akta
7 Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan 425239 10.000 per surat
8 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 425232 10.000 per putusan/ penetapan
9 Sisa Uang Panjar Biaya Perkara 425239   per perkara
  • 090.-ucapan-selamat-pelantikan-bu-arin.png
  • 091.-ucapan-selamat-kelulusan-fadil_1mb.png
  • 092.-ucapan-selamat-pelantikan-pak-iqbal-sekretaris-01.png