Contoh peritungan Biaya Perkara:
– Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan sebesar Rp. 30.000,-
– Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
– Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
– Materai sebesar Rp. 6.000,-
– Pihak sama-sama Radius 1 sebesar Rp.90.000,-  (radius sesuikan dengan daerah/alamat pihak)
A. Cerai Talak:
– (5x Panggilan P + 6x Panggilan T)
( 5x 90.000 ) + ( 6 x 90.000 )
#Rp. 990.000,-

B. Cerai Gugat:
– (4x Panggilan P + 5x Panggilan T)
( 4 x 90.000 ) + ( 5 x 90.000 )
#Rp. 810.000,-

C.Voluntair
– (2x Panggilan P1 + 2x Panggilan P2)
( 2 x 90.000 ) + ( 2 x 90.000 )
#Rp. 451.000,-

D.Contentius
– (4x Panggilan P + 5x Panggilan T)
( 4 x 90.000 ) + ( 5 x 90.000 )
#Rp. 810.000,-

 Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019, yaitu:

Jenis Satuan Tarif
Pendaftaran Gugatan/Permohonan Perperkara 30.000
Hak Redaksi Perpenetapan/
Perputusan
10.000
Salinan Putusan/Penetapan Perlembar 500
Uang Leges Perpenetapan/
Perputusan
10.000
Legalisasi Tanda Tangan Perputusan 10.000
Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan Perberkas 10.000
Sita / Eksekusi Perpenetapan 25.000
Lelang Perpenetapan 20.000
Pencatatan Pembuatan akta berita acara penyumpahan atau dari putusan lainnya yang bukan sebagai akibat Keputusan Pengadilan Perberita acara/ Perputusan 10.000
Akta Cerai Per-akta 10.000
Pendaftaran Surat Kuasa Per-akta 10.000
Pembuatan surat kuasa Insidentil/ pengesahan surat di bawah tangan Persuratan/ Kuasa Persuratan 10.000